NE NARYS?
Registruokis

Straipsniai

Straipsniai
»
Kai likau viena, draugės bute
Kiti nario straipsniai

Kai likau viena, draugės bute

5/11/2019 10:33
įkėlė
[apic=b9235518e34b1.jpg][/apic]

Man atostogos, kada prasideda mano savaitgalis sprendžiu aš, tad mano savaitgalis audringu
klubų šturmu prasidėjo dar ketvirtadienį ir užsitęsė iki paryčių. Visai neplanuotai likau nakvoti
pas draugę, kuri anksti ryte išskubėjo į darbą. Ji buvo neseniai persikrausčius į naujus namus,
todėl svečiavausi čia pirmą kartą. Sutarėm, kai išsimiegosiu ir būsiu pasirengusi išlįsti į dienos
šviesą, turėsiu nuvežti raktus draugei į darbą. Tačiau nutiko kai kas nepaprasta...
Skubėti nebuvo kur, o ir iš lovos greitai lipti po vakar nebuvo noro. Išsigulėjusi ir susigyvenusi su
lengvu galvos svaiguliu tingiai nuslinkau į dušą. Su džiaugsmu išsivadavau iš drabužėlių.
Garuojanti srovė maloniai leidosi apsnūdusiu kūnu, svaigino saldus vaisinės dušo želė kvapas,
odą glamonėjo gausios putos. Visų tų pojūčių pagauta lengvai užsižaidžiau... Ne, dar ne dabar.
Po visų būtinų ir nebūtinų procedūrų, susisupusi rankšluosčiu nuėjau į draugės kambarį, staiga
išgirdau grojant muziką. Prisiminiau, kad draugė butą nuomojasi ne viena, todėl nutariau
prisistatyti nieko nelaukdama, bet taip ir sustojau tarpduryje netekusi amo. Jaučiau, kaip karščio
banga visu smarkumu tvoskė tiesiai į patį epicentrą.
Misionieriškai sulipę du jauni, patrauklūs kūnai darniai judėjo sunkiomis užuolaidomis
pritemdytame kambaryje, o jų jausmingi dūsavimai tirpo fone skambančioje muzikoje.
Nejučiomis ir mano pirštukai pagavo tą patį ritmą, apsilaižiau lūpas kai Jis palinko Ją
bučiuodamas. Įsirėmusi į staktą akimis glamonėjau kiekvieną tų įkaitusių kūnų linkį.
Ir tikriausiai begėdė aimana išsprūdo net prikandus lūpą, nes pajutau į mane įsmeigtas akis.
Trauktis nebuvo kur... o ir nereikėjo – jie akimirkai stabtelėję tęsė toliau, bet akių nuo manęs
nenuleido. Lyg viliodamas Jis lėtai delnu perbraukė aukštyn per jos pilvą, o švelniai spustelėjęs
krūtį pamerkė akį. Aš, žinoma, entuziastingai priėmiau tokį kvietimą ir drėgnas rankšluostis liko
gulėti ant slenksčio.
„Labas...“ – tarė Jis provokuojančiai kilstelėdamas antakius, bet kaipmat nutraukiau jo pažintinę
įžangą aistringu bučiniu. Kalboms čia nebebuvo vietos. Kol mano pirštai klaidžiojo Jo
plaukuose, pajutau kitus ant savo šlaunies. Tai buvo Ji ir kai tik jos pirštukai atrado tai, ko
ieškojo, su nauju įkarščiu ėmiausi atsakomųjų veiksmų.
Jo jausmingas ritmas ir mano glamonės veikė Ją sprogstamuoju principu. Kartkartėm
užčiaupdavau tas minkštutes lūpas bučiniu, kol abi pritrūkdavom kvapo, o kartais vos
lyžtelėdavau lyg gaudydama sprūstančias dejones. Jos odos švelnumas, nuo mano prisilietimų
virpčiojantys raumenys ir gundančios akys varė mane iš proto. Neabejoju, kad Ji jautė kažką
panašaus, nes kai po ilgų lyžčiojimų švelniai krimstelėjau spenelį, Ji visa įsitempė, užsimerkė ir
stipriai sugniaužė rankoje antklodę.
Po taip laukto palaimingo atsidusimo, nebyliu Jo nurodymu, užėmiau Jos vietą, kai ji, tuo tarpu,
apžergusi mane atkišo jam savo riestą užpakaliuką. Jis keliskart plačiais mostais liežuviu
perbraukė jos šakumą, o aš, tirpdoma jau vien to vaizdo, mintyse prašiau Jį kuo greičiau imtis
manęs. Kai netrukus buvo imtasi mano prašymo patenkinimo, mano akys, tikriausiai, bent
akimirkai padidėjo – buvau aklinai užpildyta ir tuo itin maloniai nustebinta.
Pagaliau ir aš pajutau to atidaus ritmo palaimą. Reikėjo tiek nedaug... Skandino palaimoje Jos
šilko švelnumo prisilietimai ir gašlios akys virš manęs. Kai Jos lūpos nusileido ant mano
krūtinės, žinojau, kad ir Jis ilgai neatlaikys pasiutusių mano raumenų tvinkčiojimų. Netrukus
pajutau Jo karštą sėklą ant savo pilvo, o Ji viliojančiai apsilaižė lūpas žiūrėdama į mane ir leido
suprasti, kad žaidimas baigėsi tik Jam.


Sekite mus FACEBOOK
...